New York

August 10, 1930: Views of Both Dr. Jackson and Mr. Russell Are Borne Out by Einstein's "Unalterable Can Be Altered" statement

EINSTEIN SEEMS TO SAY THAT UNALTERABLE CAN BE ALTERED Therefore, One Holds, Views of Both Dr. Jack- son and Mr. Russell Are Borne Out
To the Editor of The New York Times:

November 09, 1930: Mr. Russell May Be Right

New York Times, November 9, 1930, Sunday
Section: Editorial, Page E2, 5899 words

MR. RUSSELL MAY BE RIGHT
Dr. Jackson Withdraws Criticism of "Two-Way" Universe and Seeks Proof

To the Editor of The New York Times:

November 02, 1930: Mr. Russell Upholds Theory of a "Two-Way" Universe - Proton Is Not A "Hole," He Declares

New York Times, November 2, 1930, Sunday
Section: Editorial, Page E2, 5965 words
Letters From Times Readers On Topics in the News;
MR. RUSSELL UPHOLDS THEORY OF A "TWO-WAY" UNIVERSE
Proton Is Not a "Hole," He Declares, Merely Because It Acts Like One

To the Editor of The New York Times:

October 26, 1930: Russell's Remark on Theory of Atomic Structure Upheld

New York Times, October 26, 1930
Section: Editorial, Page E2, 5833 words
RUSSELL'S REMARK ON THEORY OF ATOMIC STRUCTURE UPHELD; His "Green Cheese" Statement Is Declared to Have Considerable Justification
To the Editor of The New York Times:

August 17, 1930: Mr. Russell Finds Scientists Too Ready to Accept Theory - His Attempt at Reformation not Based on Metaphysics

New York Times, August 17, 1930, Sunday
Section: Educational, Page 46, 6020 words

MR. RUSSELL FINDS SCIENTISTS TOO READY TO ACCEPT THEORY
His Attempt at reformation
not Based on Metaphysics, He Declares

To the Editor of The New York Times:

August 03, 1930: Scientist and Artist Dispute Newton and Kepler Findings

SCIENTIST AND ARTIST DISPUTE NEWTON AND KEPLER FINDINGS
Dr. Jackson Sees Something Profane in Mr. Russell's Attack on Laws of Science
To the Editor of The New York Times
The Times of July 21 contains an article stating that Walter Russell challenges the Newtonian theory of gravitation.
This artist, who is admittedly not a scientist, goes on to say that "the fundamentals of science are so hopelessly wrong and so contrary to nature, that nothing but a major surgical operation upon the present primitive beliefs can ever put them in line for a workable cosmogenetic synthesis."

78 years ago, July 21, 1930: Artist challenges Newtonian Theory, Revising Other Scientific Principles -PRESENT IDEAS "PRIMITIVE"

ARTIST CHALLENGES NEWTONIAN THEORY
Head of Society of Arts and Sciences Writing Book Revising Other Scientific Principles.
PRESENT IDEAS "PRIMITIVE"
Walter Russell Promised to Disprove in Series of Pamphlets Many Accepted Beliefs.

Ever-growing (=unfinished) list of New York Times articles featuring Walter Russell

If you are interested in perceiving the type of splash that Walter Russell made when he started writing to The New York Times, here are a few articles that might get you started.
----
----
NEw York Times, April 18, 1930
Page 23, 1162 Words
LEWIS THEORY HOLDS TIME FLOWS 2 WAYS; Chemist Asserts That Past and Future Are Interchangeable in Physical Sciences. CHALLENGES EINSTEIN IDEA Bars Concept of "One-Way Causality--Medals of Science SocietyGo to Him and Dr. Cattell. Comments on Relativity. "Purpose" Idea Deeply Rooted.

Steve Windisch: Free Energy and the Open Source Energy Movement (Part 1)

In this series of articles, we will attempt to examine several “Free Energy” devices, and explain their workings in a very simplified way; while discussing the proposed theories behind them. Also, we will take a look at the new inventors and researchers working within the Open Source Energy movement; and how Internet collaboration has changed the face of invention… With selected interviews with some of the most important players in the movement today.

Alternative Energy Institute: T.T. Brown (missing page found on web.archive.org)

Townsend Brown checking a geophysical sensor strip recorder in Hawaii.
? Optical Multimedia (copyright) http://www.soteria.com/

One of the greatest energies in the universe is the force of gravitation. The power potential of this force exceeds atomic energy and produces no deadly gamma rays in the process. During this century, Thomas Townsend Brown probably came closest to tapping the potential of this free and boundless energy. Brown realized early on that mankind's use of power in jet- and rocket-propelled vehicles is a "sledge and hammer" approach to gaining high-speed, high-altitude flight. Engineers have increased vehicle thrust significantly, but the gain in speed and power is marginal when compared to the energy expended. Is brute rocket force the best way to reach the stars? Brown didn't think so (

Nikola Tesla on the DC Motor

In our dynamo machines, it is well known, we generate alternate currents which we direct by means of a commutator, a complicated device and, it may be justly said, the source of most of the troubles experienced in the operation of the machines. Now, the currents, so directed cannot be utilized in the motor, but must - again by means of a similar unreliable device - be reconverted into their original state of alternate currents. The function of the commutator is entirely external, and in no way does it affect the internal workings of the machines.

- adopted from T.C. Martin

KeelyNet: John Draper: The Navajo and the Buddhist

KeelyNet/Energy/The_Wave (October 19, 1992) THE NAVAJO AND THE BUDDHIST

"There are worlds within worlds Christa. Everything in our world is connected by the delicate strands of the web of life, which is balanced between forces of destruction and the magic forces of creation". The Magi to Christa in the movie 'Ferngully'.

THE FORCES OF NATURE

The Macrobiotic Genius of Walter Russell


By John David Mann

Copyright 1989 John David Mann


----------------------------------------------------------------

"The Times of July 21 [1930] contains an article stating
that Walter Russell challenges the Newtonian theory of
gravitation. This artist, who is admittedly not a scientist, goes
on to say that the fundamentals of science are so hopelessly
wrong and so contrary to nature, that nothing but a major

Keskustelu Rouva Ingeborg Schaubergerin kanssa

Rouva Schauberger on Walterin, Viktor Schaubergerin pojan, leski. Hän asuu yhä perheen kodissa Bad Ischlissä, pohjoisessa Itävallassa. Jokaisella tapaamiskerrallamme hänellä oli päällään perinteiset itävaltalaiset vaatteet, hyvin istuva räätälöity jakku ja dirndl-hame. Vaikka hän on alle 150 senttiä pitkä, hänellä on vaikuttava ilmestys ja hän on hyvin älykäs. Hän puhuu jonkin verran englantia, paremmin kuin minä saksaa, joten keskustelumme käytiin enimmäkseen englanniksi. Hänellä oli kuitenkin huolenaiheenaan se, ettei hän osaisi ilmaista itseään hyvin käyttämällä englantia, joten seurassamme oli tapaamisillamme myös tulkki. Keskustelumme aikaan hän oli 89-vuotias.

Kiitos että suostuit puhumaan minulle muistikuvistasi Viktor Schaubergeristä.

- Goethe puhui todellisuuden ja runouden erosta. Suuri runo voi kummuta todellisuuden pienestä siemenkodasta, ytimestä. Haluan kertoa todellisesta Viktor Schaubergeristä sellaisena kuin minä hänet tunsin. Nykyään ei ole enää monta ihmistä elossa jotka tunsivat oikean Viktor Schaubergerin.

- Tunsin Viktorin vain lyhyen ajan, vuodesta 1952 siihen saakka kunnes hän kuoli vuonna 1958. En viettänyt paljoakaan aikaa Viktorin kanssa. Walter ja minä asuimme Bad Ischlissa, hän asui Linzissä.

- Hän oli yksi merkittävimpiä 1900-luvulla eläneitä ihmisiä. Mutta siihen aikaan kun opin tuntemaan hänet, hän oli hyvin pettynyt moniin asioihin. Mikään ei muuttunut hänen elämänsä aikana;. hänen ideansa kiehtoivat monia, mutta harvat ihmiset pystyivät toteuttamaan ne käytännössä.

Schauberger-perheellä on pitkä traditio työskentelystä metsissä. Tekeekö kukaan perheen jäsenistä enää työtä metsien parissa?

- Viktor oli viimeinen. Hän oli varttunut Linzin pohjoisosassa, alueella joka on alkuperäistä metsää vielä nytkin. Tämä on harvinaista Itävallassa näinä päivinä. Hän oli sotilaana neljä vuotta ensimmäisessä maailmansodassa. Hän taisteli Venäjällä, Italiassa, Serbiassa ja Ranskassa, ja haavoittui. Sodan jälkeen hän työskenteli luonnonvaraisissa metsissä vuoteen 1924, sen jälkeen hänen uransa metsänhoitajana päättyi. Tämän jälkeen hän rakensi tukki-kouruja (log-flume) (hänen ensimmäinen keksintönsä, joka toi hänet laajemman yleisön tietoisuuteen), hänet kutsuttiin työskentelemään Wieniin. Hän oli viimeinen perheestään joka työskenteli metsissä. Nykyään kukaan ei tee sellaista työtä. Enää ei metsästetä ja kukaan ei myöskään työskentele enää luonnonvaraisissa metsissä.

Mistä Walter ja Viktor puhuivat?

Walter sanoi "Auta luontoa, auta puita. Meillä on pakko olla paljon enemmän puita, enemmän metsiä. Metsien ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa vettä. Mitä me voimme tehdä luonnon hyväksi, mitä me voimme tehdä puiden hyväksi, ja mitä voimme tehdä puustolle ja vedelle kokonaisuutena?" Tästä hän aina puhui.

Tämä oli merkittävän teollisuuskasvunaikaa, niin kutsuttua saksalaisen sodanjälkeisen talousihmeen aikaa. Kaiken piti olla suurempaa ja parempaa. Viktor ja Walter olivat sitä mieltä, ettei suurempi ja parempi ole aina hyvästä. He sanoivat, että meidän pitää katsoa sinne, mihin asiat keskittyvät, mikä on olennaisinta, mikä on tärkeintä kaikelle elämälle. Viktorille ja Walterille tämä oli tärkein asia. Kuinka he pystyisivät saamaan tämän idean viestitettyä niin, että ihmiset pystyisivät ymmärtämään sen.

Jane Cobbald: Conversation with Frau Ingeborg Schauberger

http://www.implementations.co.uk/ the original is here

Walter said help "Nature, help the trees. We have to have many more trees, more woodland. The first task for the woodland is to bring the water into existence."

Frau Schauberger is the widow of Walter, Viktor Schauberger’s son. She still lives in the family home in Bad Ischl, upper Austria. Each time I saw her she was wearing the traditional Austrian clothes, the close fitting tailored jacket and a dirndl skirt. Although she is less than five feet tall, she has a powerful presence and shows a sharp intelligence. She speaks some English, more than my German, so our conversation was mainly in English. She was concerned that she would not be able to express herself well in English, so at each meeting we had an interpreter sitting with us. At the time of our conversation, she was 89 years old.

 

 

 

 

 

Andre Popoff

"...http://www.pureenergysystems.com/academy/papers/Evolution_E.V.Gray_Circuit_Topology/index.html This situation supports the idea that Mr. Gray didn't discover or develop this technology from scratch. It is believed; by Mr. Norm Wooten and others, that Mr. Gray received this information almost fully developed from Mr. Andre Popoff'. Mr. Popoff was a Russian immigrant who was said to have had direct contact with Nicola Tesla during his declining days in New York City. We will probably never be able to fully reverse engineer this lost technology from the patent documents or the surviving photos. At best, we can only hope to extract some fundamental technical principles present in the available documents and attempt to develop the rest from detailed experimental analysis...."

Syndicate content