Finland

Minä Olen 3/2000: Hieman väliaikatietoja Superionisoidusta vedestä!

Innostus superionisoituun veteen on ollut melkoinen ja sitä haluttaisiin saada Suomeen mahdollisimman nopeasti. Juotavaa vettä on kyselty erityisen paljon, ja juuri mistä sitä voisi tilata. Saamieni viestieni mukaan vesi on ollut erittäin tehokasta jopa ihosyöpään.

Hermeetikko-lehti Nro.7: Nikola Tesla


Itsestään palavat lamput, autot jotka luovat energiaa tyhjästä. Sellaisia ei vain pohdiskellut vaan myös oikeasti rakensi Nikola Tesla (1856-1943). Jättämättä vihjettäkään jälkipolville miten hän ne teki. Tesla oli eräs viisaimmista joita seassamme on koskaan elänyt. Mikäli olisimme ottaneet hänen oppinsa onkeemme, tuskin länsimaissa edes olisi niitä ongelmia joiden parissa poliitikkomme painivat päivittäin. Tutustukaamme siis Teslan maailmaan.

Tesla ja Edison

Single Wire Radiant Tesla Power Transmission


Single wire pulsed open-loop power transmission system. The wire is connected to a 12V peak to peak pulse oscillator running at around 50kHz. What can I say.. it works!

Non-Linear H-Wave Discharge


Nonlinear h-wave radiant discharge with a reed switch. 5V/div on the scope. Doesn't really show on the video but the spikes go off the scale of the scope.

Challenge of the week - Paul Pantone

The challenge for 19th of September 2008 - 26th of September 2008 is to post as much pertinent information on Paul Pantone as possible. This includes articles written by him, any interviews, direct patents, videos, etcetera.
Take part in the challenge by posting your comments to this sticky.

Esa's cardboard box of components

Hello, here's my cardboard box of components. I'm not entirely sure what to do with these, but I'll keep getting more until I can either build a SSG, a Rick Friedrich battery energizer, a John Bedini / Brandt Tesla Switch, a Rotoverter, or something else. Some form of battery charger anyway.

Here we go!
9x 250V (from Rick Friedrich's sales http://rpmgt.org/order.html)
4x 2n3055 Transistors
5x Neon NE-2 Bulbs (from Rick Friedrich's sales http://rpmgt.org/order.html)

Keely donation requested

Good day. Could someone please donate PDF's or the physical books to MERLib - the Modern Energy Research Library? They were written by John Ernst Worrell Keely. Please get in touch by emailing [email protected] if you have these books.

I. Theoretical Expose or Philosophical Analysis of VibroMolecular, Vibro-Atomic, and Sympathetic Vibro-Etheric Forces, as applied to induce Mechanical Rotation by Negative Sympathetic Attraction.

Är hälsovården beredd på de elöverkänsliga?

Insändare av Tytti Enroth-Nortes i Borgåbladet, 15.05.2007

[Själv rekommenderar jag inte hälsovård (läkaren, sjukhus, mediciner...) utan Guds väg till hälsa - cybe]

 

Tytti Enroth-Nortes i Sibbo är ordförande för den nystartade föreningen Finlands Vågbrytare.


Elöverkänslighet EHS (elektrohypersensitivitet) har diskuterats livligt i ett par årtionden utanför vårt lands gränser både i massmedia och i medicinsk litteratur. I själva läkarutbildningen och i dess traditionella facklitteratur existerar sjukdomen däremot inte - åtminstone inte hos oss.


Vad är EHS? Kort kan man säga att EHS är en ofrivillig förmåga att uppfatta elektromagnetisk belastning. Man talar om förlorad homeostas, d.v.s. den sjukas organism kan inte - till skillnad från en frisks vidmakthålla en optimal reglering vid olika sortens belastningar, som t.ex. mikrovågor. Talades det om att vi alla är elektriska varelser, där varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar, kunde förståelsen för EHS kanske öka.


Att sjukdomen är insyltad i det 21:a århundradets märkligaste tvekamp gör inte saken lättare. Det talas om ofarlig teknologi kontra farlig. Den ena parten vill ha mera makt och pengar. Den andra parten försvarar sin rätt till liv.


Mångbottnad överkänslighet

EHS måste ses som den yttersta varningssignalen på att något gått snett. Att forneka strålningens påverkan på vår hälsa är meningslöst. "Mikrovågssyndromet" sprider sig. Intressant är dess likheter med "Gulfkrigssyndromet". Också det innefattar komplicerade störningar i nerv-, hormon- och immunfunktionerna, men även i de partier av hjärnan, som styr minnet och koncentrationen. Båda symptomkomplexen ser ut att ha sitt ursprung i strålning och kemikalier. MCS (multipel kemisk överkänslighet) föregår ofta EHS.

How you can help

MERLib - Modern Energy Research Library.

 

a scattered collection of notes from watching various documentaries

12/07/2007

Joseph Bender: Water...Exotic Substance!

good water has a low surface tension = ability to deliver through lipid membranes, 45d/cm or less. d = Dyne = the unit of surface tension.

nature always operates in Resonance.


Les Brown: Physics of Crystals

these are the basic frequencies, you can calculate harmonics of them:
Speed of Light 1439hz
Antispeed of light 6950hz
Gravity. 2545.5hz
Anti/Gravity. 3930hz
these are sourced from Les Brown's "Physics of Crystals" Lecture.

Google: Walter Russell, Periodic Table of Elements and Transmutation

There are many different periodic tables of elements. The most famous one is the Mendeleev Periodic Chart of Elements. However, Walter Russell also suggested a periodic chart of elements, so did Sir. William Crookes. Whilst not much progress has been made in combining all three together (and the recently discovered Walter Schauberger chart), there is definitely something of worth in combining them all together, in order to emerge with better knowledge of the Platonic Solids and how sacred geometry ties in with this whole process.

Infinite Energy: Stephan Riess: Earth-generated Water: a Potential Solution - Rare Article by Morad Eghbal

the reason this article is here, and the other Stephan Riess articles are here, is because there is a urgent need for water worldwide. if any of the authors of these articles find this, please get in touch, i am not posting this material to circumvent copyright, i am crediting and trying to achieve more knowledge of Stephan Riess worldwide. this is a panic knee-jerk reaction. where has the Riess Institute disappeared? did Morad Eghbal travel to Australia in 2005-2006? where is the data on it? where are european Riess-drilled mines? who is developing this?

Water - compilation

gday. this is going to be a really barebones blogpost.

i've been reading Nikola Tesla (the boundary-layer bladeless turbine) and Viktor Schauberger, and would like to draw attention to a few forthcoming quotes (i have them at home - will add tomorrow - finally added ;)).

however, when going online and trying to find info, this is the kind of stuff im looking for
1) Water, is at its densest, and heaviest, at +4C. this can be verified from WikiPedia - both statements.

Syndicate content