Viktor Schaubergerin suomenkielinen tilanne

Valmistellessani Viktor Schaubergeristä kertovaa artikkelia päätin katsoa googlesta suomenkielisiltä sivuilta mainintoja. Valitettavasti mitään kovin varteenotettavaa ei löytynyt, mutta listaan kuitenkin linkkejä ja lainauksia tässä vähän alempana. Viktor Schaubergerin ajatuksista ja elämästä kertovat lehtiartikkelit ja kirjamaininnat ovat erittäin harvinaisia. Tässä olisi pienoinen lista lehdistä ja kirjoista jotka mainitsevat Viktor Schaubergerin - suomeksi.


lehdet:
1) 04/1974 - UFO-Aika (nykyisin Ultra-Lehti) "Bioniikka - Tieteisuskonto" Nimimerkki KJ
Hyödylliset lainaukset artikkelista:
*Bioniikot selostavat maailmankaikkeuden rakenteen ja liikeperiaatteen.
*"Luonnon järjestysperiaate".
*Lainaukset ovat ruotsalaisten bioniikkojen lehtisestä "Häften För Bionik-Studier"
*"spiraali on kaikkeuden energioiden ainoa oikeaoppinen kuvaaja".
Artikkelin perus-äänensävy:
*V.S:n teoria on pythagoralaisten kaikkein mystisimpien ajatusten rappioitunut jälkeläinen, perusajatuksena on tavallaan mielekäs ja ennenkaikkea hauska tapa kuvata maailmankaikkeutta ääniopillisilla laeilla. (Maailmankaikkeutta pienemmästähän kukaan oikeaoppinen lepakkopää ei teorianmuodostuksessaan koskaan välitä.) Matemaattinen peruskaava sen sijaan ei ole kovinkaan vakuuttava, mutta tämä johtuu siitä, että se kuuluu alunperin aivan toisiin aksioomiin nojaavaan matematiikkaan kuin mitä V.S. miettelehti, kaava kuuluu 1/n*n=1!
*V.S:n "työtä" jatkaa tänään hänen (nähtävästi vähälahjaisempi) poikansa, bioniikkakouluja on perustettu Keski-Eurooppaan ja Ruotsissa kamppailee olemassaolonsa puolesta bioniikkaseura, jonka kantava voima on teknikko A. O. Axelsson, joka on kirjoittanut V.S:n elämänkerran (tai tämän elämästä) kirjaksi nimeltä "Levande vatten".
*Bioniikkojen tavoitteet ovat jaloja, kauniita, niinkuin päältäpäin katsoen useiden uskonnollisten klikkien. He tahtovat parantaa maailmaa ja ovat vakuuttaneet itselleen, että kaavassa 1/n*n=1 on koko maailman rauhan ja sopusoinnun salaisuus, että kun spiraalin arvoituksen ymmärtää, se johtaa väkivallan loppumiseen.
*On siis todella aavistettavissa energia, joka syntyy ehkä toisella tavoin kuin meidän tähän asti tuntemamme entropian sääntöjä toteuttava, "hajoittamiseen" ja väkivaltaiseen toimintaan perustuva voimamme.
*Ja on mahdollista, että tämä energia perustu jonkinlaisen "sopusoinnun" periaatteeseen, supraresonanssiin - mutta toki ei tällaisten ajatusten tule johtaa pois arkipäivästä, kuvittelemaan uudesta energiasta sen parempaa maailmanparantajaa kuin atomivoimasta eikä sen huonompaa sota-asettakaan.
*Tämä lyhyt kirjoitus on oikeastaan "varoitus", vaikka tietysti ketään ei voi varoittaa sellaisesta, mitä tämä ei osaa odottaa? Toisaalta niille, joista asioiden puntaroiminen on hauskaa ja varsinkin matemaattinen leikki sen pätevyydestä riippumatta mukavaa, suosittelen bioniikkaan tutustumista. Kirjoittakaa: Arbetsgruppen för Bionik-Information / Box 16027 / 75316 Uppsala (ruotsiksi). Sieltä saa hassuja vihkosia, joiden ruotsinkielikin sisältää vain noin sata keskeistä sanaa, joten ymmärtäminen ei ole vaikeaa.
*OTTAKAA VAAN "HUMPUUKI" ILOLLA VASTAAN, KUN ARKI ON ANKEA JA NYKYIHMISEN PÄÄSSÄ PÖRISEE!
Kommentti:
Oli aika vaikeaa uskoa lukevani oikeaa artikkelia. Tämä lyhyehkö "neutraali" "esittely" kuitenkin johti kahteen muuhun julkaistuun artikkeliin UFO-aika -lehdessä, jotka vaivautuivat kertomaan Schaubergeristä itsestään, eivätkä vain kritisoimaan. Oli äärimmäisen huvittavaa miettiä miten on mahdollista kirjoittaa "Olof Alexandersson" (joka kirjoitti kirjan Det Levande Vattnet - eli Living Water) nimellä A.O. Axelsson. Myös väitelmät V.S:n kaavasta 1/n*n=1 ovat naurettavia - Walter Schauberger tämän kaavan kehitti. Vähän voi ns. yrittää. Kuka tämä nimimerkki KJ on/oli? P.S. Eikö ole mielenkiintoista, että 1974 voidaan nauraa grand unification theorylle lepakkopäiden ajatuksina? Tottakai on tarkoituksena muodostaa teoria joka toimii sekä mikrokosmoksessa että makrokosmoksessa!

2) 06/1974 - UFO-Aika (nykyisin Ultra-Lehti) - Mies, joka rakensi ensimmäiset koekappaleet lentävästä lautasesta, Ahti J. Karivieri
Lainaukset:
*Koko ongelman ratkaisuun tarvitaan aivan uuden ajattelun tie, uusi filosofia.
*Heidän (Viktor+Walter) kirjoituksensa sekä luonnokset laitteiksi lähetettiin jollekin atomitekniikan tuntijalle arvosteltaviksi. Syyskuussa tämä asiantuntija tuli New Yorkin osavaltiosta Texasiin kolmen päivän neuvottelukäynnille. Hänen arvostelunsa oli positiivinen. Yhteenvedossaan sanoi hän: "Tie, jonka Schauberger on osoittanut malleissaan ja esityksissään on tulevaisuuden biokemian tie. Mitä Schauberger ehdottaa, sanoo ja väittää on oikein. Neljässä vuodessa tulemme toteuttamaan tämän."
Kommentti:
Karivieren artikkeli on ilmeisesti tuotettu reaktiona KJ:n melkeinpä mustamaalausartikkeliin. Artikkelina se keskittyy enimmäkseen Schaubergerin kokemuksiin Yhdysvalloissa - mustat miehet, petokset, epäoikeudenmukaisuus sun muu tärkeä on pääosassa. (Schaubergerin omista ajatuksistahan ei tarvitse mitään tärkeää kertoa, parempi kertoa mitä hirveää hänelle kävi - historian epäoikeudenmukaisuushan "tunnetusti" vetoaa yleisöön enemmän kuin kyseisen Itävaltalaisen käsitykset luonnosta. Mikä maksaa?)
Sikäli artikkeli on positiivinen ja informatiivinen, ehkä tukeutuen Olof Alexanderssonin kirjaan. Eri ääni on jo kellossa.

3) 08/1974 - UFO-Aika (nykyisin Ultra-Lehti) - Mikä oli Viktor Schaubergerin "viisasten kivi"? - Ahti J. Karivieri.
Lainaukset:
*Viktor Schauberger oli oppinut vedestä ja biologisista olosuhteista luonnossa kaiken mikä oli tarpeellista. Hänen ennustuksensa ovat käyneet toteen luonnon ekologisen kierron häiriintymisestä ja sitä seuraavista luomakunnan kirouksista.
*Schauberger arvosti ennen kaikkea puhdasta vettä ja luonnonjärjestystä.
*Schaubergerille vesi oli orgaaninen elävä aine, joka jossakin olosuhteessa kasvoi itsestään lisää tilavuutta. Hänen käsityksensä mukaan luonnon vesi kuljetti mukanaan kasveista lähdettyään jotakin kasvien luovuttamaa kasvuenergia, minkä puhtaan veden käyttäjä saattoi saada hyväkseen.
*Pelkästään veden pumppaaminen keskipakopumpulla turmeli sen rakenteen, koska pumppaaminen pitäisi tapahtua IMPLOSION-periaatteella.
*Hyvin tärkeä kaikessa veden käsittelyssä oli oikeitten luonnonmukaisten virtauskuvioiden muodostaminen. +4C oli Schaubergerin mielestä biologinen nollapiste veden osalla.
*Luonnon olosuhteille on suurimerkityksistä, että vesi on tiheintä +4C lämpötilassa. Jää on noin 1/11 suurempaa tilavuudeltaan kuin vesi. Tästä johtuu jäälauttojen kelluminen.
*Höyrytekniikan ja tyhjiötekniikan osalla vettä on tutkittu varsin perusteellisesti. Osoittautuu aivan ilmeiseksi, että veden ominaisuuksien muuttuminen eri lämpötila- ja virtausolosuhteissa on biologiselta kannalta vielä kartoittamatta.
*Viktor Schauberger osasi käyttää noita meille vielä tuntemattomia veden ominaisuuksia, jotka ovat konsentroituneet +4C liikkuvaan luonnon veteen. Schaubergerille luonto oli suuri opettaja, joka todellakin antoi hänelle enemmän kuin mitä monet akateemikot saavat yliopistollisesta opintiestä. Samojen tulosten saavuttaminen on toistaiseksi ollut mahdotonta muille siitä päätellen ettei amerikkalaisten eikä venäläisten ole onnistunut soveltaa Schaubergeriltä saamiaan valmiita tietoja.
Kommentti:
Tämä viimeinen artikkeli jonka UFO-aika / Ultra-lehti on tähän asti (Tammikuu 2007) julkaissut Schaubergeristä, oli sekä positiivisin että informatiivisin. Mielenkiintoista on, ettei tämän jälkeen ole julkaistu muita artikkeleita. Eritoten informaation ottaminen fysiikan ja kemian alan käsikirjasta ja sommittelu Schaubergerin kanssa yhteen on virkistävää. Peruslukijalta jää käsittämättä usein juuri se, että Schauberger on toiminut aiemmin tunnistamattomien energioiden ja luonnonjärjestyksen mukaan - ja hän lisääkin fysiikan ja kemian kirjoihin huomattavan määrän uudenlaista tietoa, jonka hän sisäistä intuitiivisesti, tutkaillessaan yksinäisyydessä luontoa Itävallan koskemattomissa alppimetsissä. Schaubergerin tutkimusten lähtöpisteet ovat kuitenkin unohdettu tämän artikkelin aikaan, vaikka informatiivinen onkin. Lopputuloksena Karivieri teki kuitenkin rakentavaa ja positiivista työtä.

Kirjat:
Veden Parantava Voima - Charlie Ryrie (Esipuhe David Lorimer) Suomennos Hilkka Pekkanen, WSOY.
Olen vuosia sitten ostanut "The Healing Power of Water" -nimisen kirjan, ja 05.01.2008 sain Tiina Järviseltä lainaksi kys. kirjan suomennoksen. Alkuperäiskielinen kirja on suorastaan rentouttava aloituspiste vedentutkailuun, jokaisesta suunnasta. Koko kirja on täynnä materiaalia, ja kaikkea ei kannata edes kirjoittaa ylös, kun voi sen kirjan jo lukea. Tässä kuitenkin osia - lukija voi kirjoitustyylistä huomata, että positiivisempi sävy veden toimintaan auttaa järkevöittämään Schaubergerin ajatuksia - vaikka häntä ei veden liikkeestä kertovissa kappaleissa niin paljoa lainatakkaan.

*Jos vesi kulkee magneettikentän halki, monet sen ominaisuudet muuttuvat - kiehumispiste, viskositeetti, pintajännitys, sähkönjohtokyky ja magneettisuus - eikä se enää palaa alkuperäiseen tilaansa. Kaiken lisäksi sillä näyttää olevan kyky vaikuttaa muuhunkin veteen, jonka kanssa se joutuu kosketuksiin. Se muistaa kulkeneensa magneettikentän läpi ja välittää tiedon edelleen muille vesille.
*Aseta pullollinen vettä (muovia tai lasia) jääkaappiin kypsän melonin viereen. Kaada vuorokauden kuluttua pullosta lasillinen vettä, tarjoa se ystävällesi ja kysy, maistuuko se yhtään miltään. Luultavasti vedessä tuntuu melonin maku.
*Texasilainen vesitutkija Joseph Bender ehdottaa yksinkertaista koetta: Kaada yhtä suuri määrä tislattua vettä viiteen puhtaaseen lasiin. Pitele sitten yhtä laseista kädessäsi ja kohdista veteen rakastavia ja parantavia ajatuksia ennen kuin pyydät koehenkilöt maistamaan vettä. Bender toisti näitä kokeita useaan kertaan ja totesi, että kuusi kymmenestä aikuisesta tunnisti veden, jota oli muutettu hivenen myönteisten ajatusten voimalla - ja lapsijoukosta yhdeksän kymmenestä tunnisti muutetun veden. Tiede ei kuitenkaan vielä osaa selittää veden kykyä vaihtaa energiaa, eikä sitä pystytä mittaamaan.
*Jokaisella kasvilla, eläimellä ja mineraalilla on oma aura eli biosähkömagneettinen kenttä. Tämä aura aaltoilee tietyllä taajuudella ja siihen vaikuttavat ne kentät, joiden kanssa se johtuu tekemisiin. Näin orgaaniset ja epäorgaaniset kohteet (solut ja kiteet) kommunikoivat keskenään ja liittyvät osaksi kokonaista yhteistä energiajärjestelmää.
*Hän [Schauberger] sai oivalluksensa tarkkailemalla elävää vettä, sen kiemurtelevaa liikettä puolelta toiselle, sitä, kuinka vesikäärmeet liikkuvat vedessä ja viileän veden kykyä kannatella pinnallaan kiviä.
*Schaubergerin keskeinen ajatus oli, että nykyajan teknologia käyttii vääränlaista liikettä: koneet ja teolliset prosessit pyrkivät kanavoimaan ilman, veden ja muut nesteet suoriin reitteihin. Se aiheuttaa haitallisia paineita, koska luonto käyttää sellaista liikettä ainoastaan aineen hajottamiseen. Tekniikan pitäisi sen sijaan jäljitellä luonnollisia liikkeitä ja prosesseja ja tavoitella kitkan sijasta harmoniaa.
*Schauberger ajoi kestävää ja ympäristöystävällistä tekniikkaa jo 1920-luvun lopulla. Hän tarjosi keinoja eroosion ja veden saastumisen ehkäisyyn jäljittelemällä veden luonnollista virtausta. Hän laati piirustuksia energian tuottamiseksi vedestä ja ehdotti viljelymenetelmiä, jotka paransivat maaperän hedelmällisyyttä lisäämättä kemiallista lannoitetta. Hänen menetelmänsä perustuivat syvälliseen maaperän rakenteen, mineraalipitoisuuden ja polaarisuuden sekä maaperän ja veden yhteisten reaktioiden tuntemukseen. Hän uskoi, että useimmat tekniikan ongelmat pystyttiin ratkaisemaan spiraalinmuotoisen liikkeen periaatteiden avulla. Spiraaliliike on kaiken luonnon kasvun perusliike. Hän uskoi myös, että jos vettä kohtelee hyvin, siitä seuraa rauhaa ja vaurautta.
*Schaubergeriä kosiskelivat vuorotellen Hitler ja Venäjän ja Yhdysvaltain hallitus. Hänen työnsä tarjosi ratkaisuja moniin ympäristön, teollisuuden ja tekniikan ongelmiin, mutta valitettavasti se myös uhkasi monia hyväksyttyjä ja tuottoisia menetelmiä. Schauberger kuoli lopulta köyhänä ja yksinäisenä, kun viranomaiset olivat tehneet tyhjäksi hänen työnsä.
*Kaikki elämä perustuu liikkeeseen ja rytmiin - sydämen sykkeeseen, verenkiertoon, valtameren merivirtojen kulkuun, aaltojen loiskeeseen rantaa vasten, vuoroveteen. Näitä rytmejä häiritsevät tekijät vahingoittavat elämää.
*Vesi pyrkii aina pallon muotoon. Virtaavaan jokeen syntyy spiraaleja, koska painovoima vetää virtaa merta kohti. Kun vesi lankeaa maahan sateena tai sitä kaadetaan hitaasti kannusta, se muodostaa pisaroita, joista jokaisessa on spiraaliliike, ja liike muodostaa kehän ennen kuin pisara särkyy.
*Luonnon luovissa prosesseissa ei ole suoria viivoja, ja vesi kärsii, jos se ohjataan suoraan kanavaan. Luonnollisesti virtaava vesi ei milloinkaan virtaa suoraan, vaan kiemurtelee pysähtymättä tietyssä rytmissä. Vesi liikkuu kerroksina, jotka virtaavat jatkuvasti toistensa ohi eri vauhdilla. Virrassa on erillisiä spiraalivirtauksia, jotka pyörivät oman rytminsä mukaan. Teekupista kohoavat höyry nousee kiemurrellen samanlaisena kerroksellisena liikkeenä.
*Jos vesi ohjataan suoraan kanavaan tai suoriin putkiin, se menettää tärkeitä ominaisuuksia. Vesijohtoveden saannista on ilmeisen selvästi suunnatonta etua, mutta on siinä myös vähemmän toivottavia puolia. Kun ymmärrämme ne luonnolliset prosessit, joiden avulla elävä vesi pitää yllä elinvoimaansa, voimme pyrkiä varmistamaan, että terveellistä ja energiapitoista vettä on kaikkien ulottuvilla.
*Vesi kiertää sydämen läpi kahdeksikon muotoista rataa ja kulkee spiraalivirtoina pitkin jatkuvasti sykkiviä valtimo- ja laskimosuonia.
*Katso tarkkaan vesipisaraa, niin näet siinä samanlaisen kiertoliikkeen kuin teestä kohoavassa höyryssä tai virran kulussa -- siinä on pyörteitä, yhtymäkohtia, spiraaleja ja eroamiskohtia moninkertaisina kerroksina. Samanlaista kerroksisuutta on veden kiertokulussa, kostean ilman pyörteissä maan yllä, maanpäällisen veden pyörteissä virroissa, kasveista ja eläimistä haihtuvan kosteuden pyörteissä. Jokaikinen vesipisara on pienoskokoinen maailmankaikkeus, ja se sisältää samat rytmit ja mallit pienessä mittakaavassa.
*Energiaspiraalit ovat luonnon ydin: ne tekevät mahdolliseksi mahlan nousemisen, pisaroiden muodostumisen, DNA-rihmojen avautumisen ja sulkeutumisen sen mukaan, mitä tietoa soluneste kuljettaa. Terveellinen vesi muodostaa virratessaan luonnostaan spiraaleja.
*Katsopa, kuinka taimen tai lohi hyppii koskessa kohti ylävirran kutupaikkoja. Se näyttää liukuvan pitkin alas ryöppyävää vettä ja uivan vaivattomasti vastavirtaan. Se pystyy hyppäämään vain silloin, kun veden energiapitoisuus on huipussaan, kun vesi on kylmää ja liikkuu vilkkaasti. Kun kala tanssii vedessä vesiputouksen alla joen kylmimmässä kohdassa, se tuntuu saavan energiaa virtaavan veden pyörteistä ja siitä, kuinka pyörteet reagoivat sen ruumiin muotoon. Sitten se hyppää pyörteestä ylävirtaan näennäisen vaivattomasti.
*Lämpötila on ratkaiseva. Neliasteinen vesi on tiheimmillään ja sen elinvoima on voimakkain. Kala ei pysty toimimaan tavalliseen tapaan, jos veden lämpötilaa nostetaan vaikkapa vain 0,1 astetta. Kalan muoto on myös ratkaisevan tärkeä - se on kuin pitkulamainen muna, joka sallii veden virrata sen sivuitse spiraalin muodossa, jolloin se saa vedestä mahdollisimman paljon energiaa.
*Liiaksi Auringon säteille altistunut vesi voi väsyä ja laiskistua niin kuin ihminenkin. Illalla viileä vesi raikastuu ja pystyy kannattelemaan ja liikuttamaan paljon tiheämpiä esineitä helposti. Vesi on elävä olento, joka reagoi ympäristöönsä ja toimii sen mukaisesti.
*Leonard da Vinci huomautti vuonna 1942: "Pankaa merkille, kuinka veden liike muistuttaa tukkaa, joka liikkuu kahdella tavalla: toinen perustuu tukan painoon ja toinen aaltoihin ja kiharoihin. Vedessäkin on samanlaisia kiemuroita, joista osa noudattaa päävirtauksen voimaa, osa tottelee sattuman ja mietiskelyn sääntöjä."

Schauberger webissä:
Alternative 3 - luvut 5-9:
Toinen saksalainen lentävien kiekkojen tutkija oli Victor Schauberger. Hänen "Lentävä hattu" -ilma-alus suunnitelmansa osoittivat että se olivat samantapaisia muodoltaan kuin monet lautaset joista raportoitiin 1940-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Schauberger, joiden tutkimuksia Saksan hallitus piti tärkeinä, tutki "ei ydin-fissiota vaan fuusiota" ja oli ilmeisesti saanut rakennettua useita toimivia malleja hänen lentävästä kiekostaan.

Blogisisko 1: Elokuu 2005: Perunan identiteetti:
Tarkkailemalla keskittyneesti luontoa, voimme oppia ymmärtämään sen olemuksen. Moore mainitsee itävaltalaisen Viktor Schaubergerin, joka ennusti jo 70 vuotta sitten, mitä vaurioita Tonavalle tulisi tapahtumaan, kun ei haluttu opetella ymmärtämään veden olemusta.
Veden "vesimäisyys", sen identiteetti onkin myös poliittinen ja luonnonsuojeluun liittyvä ilmiö eikä vain runoutta ja filosofiaa.
Tiede-uskonto murroksessa? - Kvantti-fysiikka napisee Moosekselle. :
Victor Schauberger, 1885-1958, saattaa olla tulevaisuudessa tunnetuin ja tunnustetuin 1900-luvun itävaltalainen? Ainakin hänen po. tittelistä kilpaileva maamiehensä kutsutti Schaubergerin heti puheilleen, kun oli suureellisesti palannut kotimaahansa.