Lainauksia Viktor Schaubergerilta


"Nykyinen teknologiamme käyttää vääriä liikkeen muotoja. Koneemme ja prosessimme kanavoivat ilman, veden ja muut nesteet ja kaasut sellaiseen liikkeenmuotoon, jota luonto käyttää vain aineen hajoittamiseen ja tuhoamiseen. Luonto käyttää toista liikkeen muotoa uudelleenrakentamiseen. Kun teknologiamme käyttää ainoastaan hajottavaa liikettä, siitä tulee kuollut teknologia, tuhoisa, vaikuttaen vaarallisella tavalla koko luonnon kokonaisuuteen."
-Viktor Schauberger

"He kutsuvat minua mielipuoleksi. Toive on että he ovat oikeassa. Sillä ei ole paljoakaan väliä jos yksi hölmö lisää kävelee maan kamaralla. Mutta jos minä olen oikeassa ja tiede väärässä - silloin Herra Jumala osoittakoon armoa ihmiskunnalle."
-Viktor Schauberger

[Isästään ja vanhemmista sukulaisistaan] hän totesi:
"He luottivat siihen minkä omilla silmillään näkivät, ja minkä tunsivat intuitiivisesti. Kaikista tärkeimpänä, he tunsivat veden sisäisen parannusvoiman, ja ymmärsivät että öisin kastelu-kanavissa kulkeva vesi tuotti huomattavasti parempia satoja ympäröiviin tiloihin verrattuna. Kuitenkin heidän pääkiinnostuksenaan oli metsien ja erämaiden ylläpito ja huolenpito."

Vesi oli hänen kiinnostuksenkohteensa. Hän lähti liikkeelle löytääkseen sen lait ja osatekijät, ja linkin veden lämmön ja liikkeen välillä. Hän huomioi miten vesi, virratessaan vuoripuroista oli tiheimmillään, ja että vesi on kantavimmillaan +4C lämpötilassa.

Hän visioi veden olevan maan verta, ja joet Maa-planeetan verisuonia. (Nykytutkijat ovat huomanneet ihmisen verisuonten olevan kierteileviä, ja suoristamattomat luonnolliset joet ovatkin käärmemäisen luikertelevia kierteilijöitä.)

"Vesi on ELÄVÄ ORGANISMI."
-Viktor Schauberger

"Miten muuten se sitten pitäisi tehdä?", oli yleisin reaktio, johon Schauberger ykskantaan totesi: "Täsmälleen päinvastoin kuin se tehdään nyt!"
"Meidän pitää ajatella oktaavia korkeammalta"
-Viktor Schauberger

"Luonto käyttää päinvastaista, sentripetaalista liikkeen muotoa (ulkoreunalta sisäreunalle, nopeutuvalla vauhdilla) joka viilentää, tiivistää ja strukturoi/koostaa, auttaen synnyttämään parempaa laatua ja monimutkaisempia eläviä järjestelmiä"
-Viktor Schauberger

"Vesi, luonnollisessa tilassaan näyttää itse miten se haluaa virrata, joten meidän tulee seurata sen toiveita."
-Viktor Schauberger

""Ymmärrä ensin luonto, kopioi sitten." Teknologian tehtävä ei ole korjata luontoa vaan imitoida sitä".
-Viktor Schauberger

"Modernit tekniikkamme käyttäytyvät kuin maanviljelijä, joka laittaa keväällä maahan seitsemän perunaa, ja syksyllä korjaa yhden."
-Viktor Schauberger

"Ei vettä - ei elämää. Huonoa vettä - huonoa elämää. Hyvää vettä - hyvää elämää."
-Viktor Schauberger

"Rakkaat ystäväni! Me liikutamme kaikkea takaperin. Se mitä teemme on väärin ja vastoin luontoa. Luonto liikkuu muilla tavoin. Hän pääasiassa käyttää vetoa, eli imeviä energioita, sillä nämä ovat korvaamattomia luonnolle elämän kasvua ja ylläpitoa varten. Luonto käyttää paine-peräisiä energioita/voimia ja räjähtäviä voimia ainoastaan laadun vähentämiseen ja tuhoamiseen. Myös atomifyysikot työskentelevät ylösalaisin. He olisivat oikeammalla suunalla jos aloittaisivat yksinkertaisella ydinfuusiolla. Heidän kannattaisi aloittaa vedyn kylmä-transformaatio heliumiksi, kuten luonto on tehnyt miljoonien vuosien ajan luomisessa. Tämän päivän teknologia on ottanut kiinni tiikeriä hännästä, koska se halkaisee painavimmat atomit suurimmalla lämmöntuotolla ja suurimpien energiakulujen kanssa." -Viktor Schauberger

Lähteet,
Olof Alexandersson: Living Water - Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy (Gateway Books, 1996)
Alick Bartholomew: Schauberger Keys (2002)

Lisää:
Pythagoras-Kepler System -koulu - Walter Schaubergerin perustama, Jörg Schaubergerin ylläpitämä Itävaltalainen koulu joka pitää seminaareja Viktor Schaubergerista ja veden salaisuuksista.
Frank Germano -yksityinen saitti, jossa paljon Walter Russell, Nikola Tesla, Viktor Schauberger, John Ernst Worrell Keely-informaatiota. Loistava Schauberger-historiikki!

Lainauksia Viktor

Lainauksia Viktor

Lainauksia Viktor

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.