swedish

The Institute of Ecological Technology

The Institute of Ecological Technology is a distributed self-organizing research institute, with a focus on non-conventional ideas and solutions within ecological technology. Our focus is on practical applications and on becoming aware of our interconnectedness with nature. It was formed in the late 70s, inspired a lot by some ideas by the Austrian Viktor Schauberger and has undergone a series of metamorphoses, but can be seen as a focus point for groups interested in non-conventional ecological ideas and solutions.

Är hälsovården beredd på de elöverkänsliga?

Insändare av Tytti Enroth-Nortes i Borgåbladet, 15.05.2007

[Själv rekommenderar jag inte hälsovård (läkaren, sjukhus, mediciner...) utan Guds väg till hälsa - cybe]

 

Tytti Enroth-Nortes i Sibbo är ordförande för den nystartade föreningen Finlands Vågbrytare.


Elöverkänslighet EHS (elektrohypersensitivitet) har diskuterats livligt i ett par årtionden utanför vårt lands gränser både i massmedia och i medicinsk litteratur. I själva läkarutbildningen och i dess traditionella facklitteratur existerar sjukdomen däremot inte - åtminstone inte hos oss.


Vad är EHS? Kort kan man säga att EHS är en ofrivillig förmåga att uppfatta elektromagnetisk belastning. Man talar om förlorad homeostas, d.v.s. den sjukas organism kan inte - till skillnad från en frisks vidmakthålla en optimal reglering vid olika sortens belastningar, som t.ex. mikrovågor. Talades det om att vi alla är elektriska varelser, där varje cell och varje organ är sändare och mottagare av elektromagnetiska svängningar, kunde förståelsen för EHS kanske öka.


Att sjukdomen är insyltad i det 21:a århundradets märkligaste tvekamp gör inte saken lättare. Det talas om ofarlig teknologi kontra farlig. Den ena parten vill ha mera makt och pengar. Den andra parten försvarar sin rätt till liv.


Mångbottnad överkänslighet

EHS måste ses som den yttersta varningssignalen på att något gått snett. Att forneka strålningens påverkan på vår hälsa är meningslöst. "Mikrovågssyndromet" sprider sig. Intressant är dess likheter med "Gulfkrigssyndromet". Också det innefattar komplicerade störningar i nerv-, hormon- och immunfunktionerna, men även i de partier av hjärnan, som styr minnet och koncentrationen. Båda symptomkomplexen ser ut att ha sitt ursprung i strålning och kemikalier. MCS (multipel kemisk överkänslighet) föregår ofta EHS.

IET-Community: Alternative water treatment - Effects, mechanisms and perspectives on water quality - English Summary

Alternative water treatment - Effects, mechanisms and perspectives on water quality

Lasse Johansson
Institute of Ecological Technology
Forskningsrapporter - 2 (in Swedish), 2005

English Summary

This report surveys alternative water treatment, and different kinds of alternative water treatment devices, e.g. vortexers, indirect water treatment and magnetic water treatment. Reported physical, chemical, biological and more general ecological effects on treated drinking water and on plants watered with treated water is discussed extensively.

This includes effects on water appearance, turbidity, dissolved gases, washing effect, concrete strength, lime scale and effect on crystallisation processes in general, effects on absorption and on some redox related ions. There are extensive reports on effects on growth, resistance and durability of vegetables and fruit (and flowers) from commercial farmers. Other reported effects include decrease of bacterial count and algae and decreased chlorine dosage needs. There are also some more ecological effects, such as en effect on ponds, liquid manure and compost.

Kompendier av eller om Schauberger

http://home.swipnet.se/jens_katrin/Schauberger/Sch_docs.html


Denna sida är till för alla de som är verkligt intresserade av Viktor Schauberger och vill ha mer material. Eftersom materialet är ganska omfattande och det blir dyrt och besvärligt att kopiera och skicka allt per papper (dvs. det gamla goda sättet.), så har jag beslutat att försöka få upp så mycket av det material jag kan komma över upp på denna sida.

Materialet

Tack vare Morgan Persson kan jag erbjuda sex mycket bra kompendier. Jag hoppas att själv kunna bidra med mer material i framtiden.

Sveriges Radio: Det Levande Vattnet

Sveriges Radio: Det Levande Vattnet – ett dokumentärprogram av Anders Bjurström om den österrikiske naturforskaren, vetenskapsmannen och filosofen Viktor Schauberger (1885-1958): «En 1900-talets Galilei». Programmet bygger på material samlat av den svenska forskaren Olof Alexandersson.

IET-Community: Self-Organizing Flow Technology - in Viktor Schauberger's footsteps

This book was put together by the Malmo Group. it is available from The Institute of Ecological Technology via Paypal

Vortex-World - Malmö Group

This (slightly out-of-date) site is dedicated to the Austrian water wizard Viktor Schauberger's work and ideas. The own work and interpretations of Viktor Schauberger's writings made by the Malmö-group will also be presented on this site.

topics include:
The Malmö Group, Viktor Schauberger, Repulsin, Water-Treatment and numerous articles.

Syndicate content